نقشه سايت

     - صفحه اصلي

     - معرفي
 
                 -  معرفي و تشكيلات دستگاه
                 -  تعريف استاندارد و علائم مربوطه
                 -  ساختار دستگاه
                 -  مديران بخش ها

     - مدير كل استاندارد فارس

                 -  معرفي مدير كل
                 -  ارتباط مستقيم با مدير كل

     -  فرمها و مراحل انجام كار و سامانه هاي مرتبط

     -   منشور اخلاقي اداره كل استاندارد فارس

     -  قوانين و مقررات

     -  پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد

     - همكاران سازمان

                 -  كارشناسان استاندارد
                                                      -  فهرست دارندگان پروانه كارشناسي استاندارد اشخاص حقيقي
                                                      -  فهرست دارندگان پروانه كارشناسي استاندارد اشخاص حقوقي
                                                      -  قيمت پايه حق الزحمه كارشناسان استاندارد                                           
                 -  آزمايشگاه هاي همكار
                 -  شركت هاي بازرسي كالا
                 -  شركت هاي بازرسي خدماتي

     - نمايندگي هاي اداره كل استاندارد فارس

                 -  اداره استاندارد اقليد
                 -  اداره استاندارد لارستان
                 -  اداره استاندارد جهرم

     -  پرسش هاي متداول

     -   كتابچه راهنماي ارباب رجوع سازمان استاندارد

     -  تعرفه ها

     -  دفاتر پيشخوان دولت

تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم